• Rythyms and Hues PIĘTRO WYŻEJ Gallery at Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice, Poland