• Rytmy i tonacje w galerii PIĘTRO WYŻEJ, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach