• Wystawa w Galerii MAISON 44, Bazylea, Szwajcaria